Måltider med intervalprogram
1
1
Denne sektion er kun til kvalificeret uddannet sundhedsfagligt personale, som har behov for at programmere intervalmåltider i Compat Ella®.
Intertervalprogram: Intervalprorrammet giver mulighed for at definere en bolus, som skal gives flere gange i løbet af dagen ved programmerede intervaller, med eller uden en fastsat mængde totalt. Intervalprogram kan anvendes af en uddannet sundhedsfaglig personale.