Lär känna Compat Ella®. Din nya enterala sondmatningspump.
pompe-ella.png

Välkommen till Compat Ella® utbildningscenter. Här kommer du att lära dig använda Compat Ella® på ett interaktivt och intressant sätt med hjälp av videor, texter och övningar.

Lär känna Compat Ella® genom att se videon, följa den guidade visningen eller utforska på egen hand.

Compat Ella® utbildningscenter ersätter inte
Bruksanvisningen som måste läsas före användning.

1
1