Pumpskötsel
1
1
Anna är din patient. Hon lider av dysfagi och sondmatas för tillfället i hemmet. Anna har frågor om pumpens skötsel.
practice-anna.png

HJÄLP ANNA