Matning i intervalläge
1
1
Detta avsnitt är endast avsett för avancerade användare som behöver förstå hur Compat Ella® programmeras för intervalläge.
Intervalläge: Intervalläget ger möjlighet till att tillföra en definierad bolusvolym flera gånger dagligen med programmerade intervall, med eller utan en totalvolymgräns. Intervalläget får bara aktiveras av utbildad vårdpersonal.