Komma igång med Compat Ella®
1
1
Förklara för Anna hur hon sätter på och stänger av Compat Ella®, hur hon fyller aggregatet och startar den nutritionsbehandling som hennes läkare har ordinerat.
practice-anna.png
 1. on-off.jpg
  På/av
 2. icons-cont.jpg
  Utan
  målvolym
 3. icons-500ml.jpg
  Med
  målvolym
 4. icon-adjust-therapy.jpg
  Ändra
  nutritions-
  behandling