Måltider ved brug af intervalprogram
0
0
practice-lucas.pngKlik på Compat Ella® simulatoren for at hjælpe Lucas. Sørg for at løse alle opgaver, der er angivet til højre. Du kan klikke på «i» og få et tip.
keypad-learn.png
 • set-rate_0.png
 • iterval-actived.pnginterval-actived-1.pnginterval-actived-2.pnginterval-actived-1.pnginterval-actived-2.pnginterval-actived-1.pnginterval-actived-2.pnginterval-actived-1.pnginterval-actived-2.pnginterval-actived-1.pnginterval-actived-2.pnginterval-actived-1.pnginterval-actived-1.gif
 • set-rate-interval.png
 • set-rate-interval.png
  500-volumegiven-int.png500-thistherapy-int.png500-thistherapy-int.png
  1000-cumulative-int.png1000-volume-int.png
  1000.png
  00-volume.png
 • 0-volumegiven-int.png0-thistherapy-int.png0-thistherapy-int.png
 • therapy-reset-int.pngset-rate-interval.png
 • 0-volume.png0-cumulative.png
 • hold-to-start-priming-int.pnghold-to-start-priming-1-int.png
 • hold-to-start-priming-1-int.pngpriming-1-int.pngpriming-2-int.pngpriming-3-int.pngpriming-4-int.pngpriming-1-int.pngpriming-2-int.pngpriming-3-int.pngpriming-4-int.pngend-of-priming_1-int.png
 • adjust-feeding-int.png
  0
  therapy-reset-int.png
 • set-bolus.png
  0
 • set-int-8.png
  0:15
 • set-tot-vol.png
  0
  cont-set-tot.png
 • 1500-start-pause.gif
 • Zone 1
 • Zone 2
 • Zone 3
 • Zone 4
 • Zone 5
 • Zone 6
 • Zone 7
 • Zone 8
 • Zone 9

Du behøver ikke at gøre dette.

 • Opgaver der skal løses:
 • 1

  Aktiver intervalprogram

 • 2

  Tjek mængde givet ved dette måltid

 • 3

  Ryd mængde givet ved dette måltid

 • 4

  Fyld ernæringssættet

 • 5

  Indstil hastigheden til 120 ml/t

 • 6

  Indstil bolus til 500 ml

 • 7

  Indstil intervallet til 8 timer

 • 8

  Indstil den samlede mængde til 1500 ml

 • 9

  Start ernæringsbehandlingen

Hold icons-ml.png inde i 5 sekunder for at aktivere Intervalprogram.
Tryk på icons-info.png for at se "MÆNGDE GIVET AF DENNE BEHANDLING".
Tryk på icons-delete.png for at rydde "MÆNGDE GIVET AF DENNE BEHANDLING".
Hold icons-circuit.png inde i 2 sekunder for at aktivere automatisk opfyldning.
Tryk på icons-circuit.png og icons-start.png igen for at stoppe den automatiske opfyldning før tid.
Tryk på icons-start.png for at bekræfte alarmen "OPFYLDNING AF ERNÆRINGSSÆT SLUT".
Brug icons-less.png og icons-plus.png for at justere, hvor hurtigt sondeernæringen skal gives.
Tryk på icons-ml.png for at få adgang til mængdeskærmbilledet.
Tryk på icons-ml.png for at få adgang til bolusskærmbilledet.
Brug icons-less.png og icons-plus.png til at angive den mængde sondeernæring, der skal gives flere gange (bolus).
Tryk på icons-ml.png for at få adgang til skærmbilledet Indstil interval.
Brug icons-less.png og icons-plus.png til at angive, hvor lang tid der skal gå, fra én bolus starter, til den næste skal starte.
Tryk på icons-ml.png for at få adgang til skærmbilledet for samlet mængde.
Brug icons-less.png og icons-plus.png til at angive den samlede mængde sondeernæring, der skal gives.
Tryk på icons-start.png for at starte måltidet.

Du har fuldført denne øvelse.

Indholdet på denne side vil kun være synligt på iPad / computer.