Tastatur
1
0
help-mika.pngForklar Mika, hvordan man bruger tastaturet: Træk og slip tastaturknapperne til den korrekte placering. Du kan klikke på «i» og få et tip.
 • icons-on.png
 • icons-start.png
 • icons-reglages.png
 • icons-circuit.png
 • icons-delete.png
 • icons-less.png
 • icons-ml.png
 • icons-plus.png
 • icons-info.png
 • one
 • two
 • three
 • four
 • five
 • six
 • seven
 • eight
 • nine
 • Xarrow

  Tryk og hold nede i 2 sekunder for at tænde eller slukke pumpen.

 • Xarrow

  Tryk for at starte og pause et måltid eller for at slukke en alarm.

 • Xarrow

  Tryk gentagne gange for at rulle gennem pumpens indstillinger, fx lydstyrke på alarm.

 • Xarrow

  Hold opfyldningsknappen inde i 2 sekunder.

  Tryk igen for at stoppe opfyldning.

 • Xarrow

  Tryk for at slette værdien på skærmen til standard eller 0

 • Xarrow

  Tryk for at sænke værdierne.

  Hold + og - inde samtidig for at låse tastaturet eller låse det op.

 • Xarrow

  Tryk gentagne gange for at rulle gennem programmering af hastighed, mængde og interval.

 • Xarrow

  Tryk for at øge værdier.

  Hold + og - inde samtidig for at låse tastaturet eller låse det op.

 • Xarrow

  Tryk gentagne gange for at rulle gennem information om ernæringsbehandlingen.

  Hold knappen inde for at få adgang til den rullende mængdehistorik for de seneste 30 dages måltider.

Forkert. Prøv en anden tastaturknap.

Indholdet på denne side vil kun være synligt på iPad / computer.
 1. keypad-2.png
  Tastatur
 2. icons-pump-status.png
  Pumpestatus

Du har fuldført øvelsen