Aggregatlarm
1
1
Använd muspekaren för att ta reda på mer om aggregatlarmen i Compat Ella icons-plus.png.
 • NoFlowIn.gif

  INGET INFLÖDE

  Aggregatet är blockerat eller klämt mellan behållaren med sondnäring och Compat Ella®. Öppna luckan, kontrollera installationen av aggregatet och stäng luckan igen. Justera aggregatets position och kontrollera att näringslösningen flödar fritt efter justeringen.

 • NoFlowOut.gif

  INGET UTFLÖDE

  Aggregatet eller sonden är blockerad eller vikt/klämd efter pumpen. Öppna luckan, kontrollera installationen av aggregatet och stäng luckan igen. Justera aggregatets position och kontrollera att näringslösningen flödar fritt efter justeringen. Kontrollera att sonden inte är blockerad eller vikt. Spola igenom sonden om det behövs.

 • AirInLine.gif

  LUFT I SLANG

  Om behållaren med sondnäring är tom, byt ut den för att återuppta nutritionsbehandlingen. Kontrollera att det inte finns några luftbubblor mellan behållaren med sondnäring och pumpen och säkerställ att aggregatet är korrekt anslutet till behållaren och är helt fyllt.

 • nocassette.gif

  INGET AGGREGAT

  Aggregatet är felaktigt insatt eller inte insatt alls. Öppna luckan och kontrollera att kassetten och aggregatet är korrekt insatta.

 1. no-alarms.jpg
  Bekräfta
  larm
 2. common-alarms.jpg
  Vanliga
  larm
 3. admin-set-alarms.jpg
  Aggregatlarm
 4. battery-alarms.jpg
  Batterilarm
 5. other-alarms.jpg
  Andra larm